Medlemsskab Jægerspris Sejlklub

Hvordan bliver du medlem af Jægerspris Sejlklub

Du skal udfylde den blanket, du finder på siden ”Indmeldelse”. Du kan blive medlem som aktiv, junior eller passiv medlem. Desuden kan aktiv ægtefælle og aktiv pensionist blive medlem til et reduceret kontingent.

Er du medlem i Sejlklubben, kan du deltage i alle Sejlklubbens aktiviteter.

Ønsker du havneplads i Kignæs Havn, skal du desuden være medlem af Bådelauget Kignæs Mole. – se under Bådelauget Kignæs Mole.

Er du junior, kan du dog lægge en sejljolle på land i Kignæs Havn uden at være medlem af Bådelauget – indtil du fylder 25 år.

Oversigt over kontingent for medlemmer i Jægerspris Sejlklub og Kajakafdelingen

Medlemstype Årligt kontingent
Aktiv medlem 700,- kr.
Ægtefælle til aktivt medlem 400,- kr.
Junior (ikke fyldt 25 år) 400,- kr.
Aktiv pensionist medlem 400,- kr.
Passiv medlem 400,- kr.

Desuden er der ekstra årligt kontingent, hvis du er medlem i

Aktiv i kajakafdelingen 300,- kr.
Aktiv i jolleafdelingen 300,- kr.
Klik her for indmeldelse i Jægerspris Sejlklub